عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
والیبال پیشرفته مهارتی 1 - کلاس 3 زهرا حسن قوام آباد زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 09:30-11:00 734,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال پیشرفته مهارتی 1 - کلاس 2 زهرا لایق حقیقی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 734,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال پیشرفته مهارتی 1 - کلاس 1 زهرا لایق حقیقی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 734,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد