عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیوه های ایجاد تغییر در زندگی - کلاس 2 معصومه امامی زن 1399/10/14 1399/10/21 یکشنبه 13:30-15:00 532,111 حضوری ثبت نام
شیوه های ایجاد تغییر در زندگی - کلاس 1 معصومه امامی زن 1399/10/7 1399/10/14 یکشنبه 11:00-12:30 532,111 حضوری ثبت نام