عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خودشناسی - کلاس 5 پری ناز علی اکبریان قیه بلاغی زن 1399/10/1 1399/12/29 دوشنبه 13:00-14:30 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خودشناسی - کلاس 4 پری ناز علی اکبریان قیه بلاغی زن 1399/10/1 1399/12/29 سه شنبه 10:00-11:30 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خودشناسی - کلاس 3 پری ناز علی اکبریان قیه بلاغی زن 1399/10/1 1399/12/29 دوشنبه 13:00-14:30 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خودشناسی - کلاس 2 پری ناز علی اکبریان قیه بلاغی زن 1399/10/1 1399/12/29 دوشنبه 10:00-11:30 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خودشناسی - کلاس 1 پری ناز علی اکبریان قیه بلاغی زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه 08:30-10:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خودشناسی - کلاس 2 الهام مظلومی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/9/30 1399/11/26 یکشنبه 15:00-16:30 825,689 مجازی ثبت نام