عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 8 (C.E.F.K.8) Pockets 3 Unit (5- 9) - کلاس 1 صدیقه گل محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/11/19 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 825,690 مجازی ثبت نام