عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1 منوچهر اسماعیلی زن 1399/10/7 1399/12/15 یکشنبه 10:00-12:00 1,853,211 حضوری ثبت نام