عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 سید جلال الدین حسینی زن 1399/10/7 1399/12/15 شنبه 10:00-12:00 1,853,211 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 سید جلال الدین حسینی زن 1399/10/10 1399/12/6 چهارشنبه 10:00-13:00 2,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 4 سید جلال الدین حسینی مرد 1399/10/2 1399/12/29 دوشنبه 13:00-17:00 2,018,349 حضوری ثبت نام
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 3 سید جلال الدین حسینی مرد 1399/10/2 1399/12/29 دوشنبه 13:00-17:00 1,788,991 حضوری ثبت نام
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 2 سید جلال الدین حسینی زن 1399/10/2 1399/12/29 دوشنبه 13:00-17:00 2,018,349 حضوری ثبت نام
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 سید جلال الدین حسینی زن 1399/10/2 1399/12/29 دوشنبه 13:00-17:00 1,788,991 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 2 سید جلال الدین حسینی زن 1399/10/1 1399/12/27 یکشنبه - سه شنبه 14:00-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 سید جلال الدین حسینی مرد 1399/10/2 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 فرانک آروین زن 1399/10/1 1399/12/27 سه شنبه 12:30-13:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد