عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 7 (C.E.F.K.7) Pockets 3 Unit (1- 4) - کلاس 1 زهرا آبادیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 18:15-19:15 825,600 مجازی ثبت نام