عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نمایش نامه نویسی 1 - کلاس 2 علی اکبر علیزاد شیرجو پشت;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/21 1399/12/17 یکشنبه 16:00-18:00 2,000,000 مجازی ثبت نام
نمایش نامه نویسی 1 - کلاس 1 علی اکبر علیزاد شیرجو پشت;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/21 1399/12/17 یکشنبه 14:00-16:00 2,000,000 مجازی ثبت نام