عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ماسک و گریم - کلاس 3 مینا کریمی صمدی زن 1399/10/20 1399/10/29 دوشنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ماسک و گریم - کلاس 2 مینا کریمی صمدی زن 1399/10/15 1399/12/29 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ماسک و گریم - کلاس 1 مینا کریمی صمدی زن 1399/10/10 1399/12/29 دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد