عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بازیگری2 - کلاس 3 داود زارع کوهی مرد 1399/11/1 1399/11/30 چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-17:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری2 - کلاس 2 داود زارع کوهی زن 1399/11/1 1399/11/30 چهارشنبه - پنج شنبه 11:00-17:00 1,908,256 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری2 - کلاس 1 داود زارع کوهی زن 1399/10/1 1399/10/30 چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-18:00 3,816,513 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد