عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت - کلاس 1 مریم نیلچی زن 1399/10/6 1399/12/16 شنبه 14:00-16:00 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت - کلاس 2 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1399/10/6 1399/11/9 پنج شنبه 10:00-14:00 1,100,910 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی طبیعت - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1399/10/3 1399/10/29 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 1,100,910 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت - کلاس 1 زهرا قاسمی زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد