عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 4 (C.E.F.K.4) Pockets 1 Unit (5- 9) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6841;#زهرا آبادیان 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 825,600 مجازی ثبت نام