عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 2 منیژه طالبی نخودآباد زن 1399/10/15 1399/12/25 دوشنبه 13:00-14:30 1,376,148 حضوری ثبت نام
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 1 منیژه طالبی نخودآباد زن 1399/10/15 1399/12/18 دوشنبه 13:00-14:30 1,422,019 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 1 هانیه قره جعفری زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 13:00-15:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/15 1399/12/11 سه شنبه 14:30-15:30 825,688 مجازی ثبت نام