عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 فاطمه واسعی زن 1399/10/23 1399/10/30 سه شنبه 10:00-12:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 عالیه رحمتی احمد آباد زن 1399/10/17 1399/12/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 1,055,048 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 سلطنت بشیری زن 1399/10/10 1399/11/22 یکشنبه 09:00-11:00 1,350,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 2 فاطمه خلیلی زن 1399/10/15 1399/11/30 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,330,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 عصمت براتی زن 1399/10/9 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,330,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 زهرا فلاح تفتی زن 1399/10/1 1399/12/29 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد