عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 2 معصومه عبادی زن 1399/10/27 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 12:00-13:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 1 معصومه پیرهادی تواندشتی زن 1399/10/14 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-13:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی زن 1399/10/28 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی5 (الگو و دوخت مانتو و شلوار و لباس اسپرت) - کلاس 1 ام البنین زارعی زن 1399/10/24 1399/12/27 شنبه - چهارشنبه 10:00-12:30 1,192,662 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد