عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
عکاسی دیجیتال - کلاس 1 امیرعلی چیت ساز زن 1399/10/6 1399/11/25 شنبه 17:00-18:30 3,100,918 حضوری ثبت نام