عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 2 (C.E.F.K.2) Little Pockets Units (5- 8) - کلاس 1 فاطمه یارلو زن 1399/10/24 1399/11/29 شنبه 12:30-13:30 734,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد