عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 2 مینا برخورداری زن 1399/10/2 1399/12/30 سه شنبه 15:00-16:00 1,650,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 مینا برخورداری زن 1399/10/2 1399/12/30 سه شنبه 15:00-16:00 1,650,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 طاهره صالحی زن 1399/10/11 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 825,600 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد