عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 بهاره جعفری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/11/16 یکشنبه - پنج شنبه 15:00-17:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/30 دوشنبه - پنج شنبه 18:30-20:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e - کلاس 1 فاطمه زمندی زن 1399/10/20 1399/11/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد