عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه پته دوزی - کلاس 3 بتول وافری زن 1399/10/30 1399/11/30 شنبه 10:00-12:00 1,109,180 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه پته دوزی - کلاس 2 بتول وافری زن 1399/10/27 1399/11/30 شنبه 10:00-12:00 1,109,180 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه پته دوزی - کلاس 1 بتول وافری زن 1399/10/27 1399/12/23 شنبه 10:00-12:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد