عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 9 (C.E.F.A.9) Speak out E d - کلاس 1 نسرین معدنی پور زن 1399/10/20 1399/11/20 شنبه - دوشنبه 14:00-15:30 2,293,579 حضوری ثبت نام