عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 1 بهنوش داربام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/11/12 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:30-20:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 1 زهره رحیم زاده کلاله;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/6 1399/11/11 شنبه - دوشنبه 18:30-20:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 2 سحر قورقی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/4 1399/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d - کلاس 1 لیلا شاه محمدی شیزری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/4 1399/11/15 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 19:00-20:30 1,284,404 مجازی ثبت نام