عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1399/10/13 1399/12/20 شنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,290,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 2 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 20:00-21:30 1,651,376 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,651,376 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b - کلاس 1 نرگس مسعودی زن 1399/10/1 1399/11/5 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 825,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد