عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه بافت گلیم - کلاس 1 زهرا پوراسماعیل زن 1399/10/18 1399/11/23 پنج شنبه 11:00-13:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه بافت گلیم - کلاس 2 مریم محمد نظامی زن 1399/10/2 1399/12/20 یکشنبه - سه شنبه 13:30-15:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه بافت گلیم - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1399/10/1 1399/10/9 یکشنبه - سه شنبه 12:30-14:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه بافت گلیم - کلاس 1 مهتاب بیات زن 1399/10/23 1399/12/30 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-17:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد