عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 8 (C.E.F.A.8) Speak out E c - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#966;#فاطمه حسین پور ایشکاء 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-17:50 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 8 (C.E.F.A.8) Speak out E c - کلاس 1 فاطمه حسین پور ایشکاء;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:20 1,284,404 مجازی ثبت نام