عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 7 (C.E.F.A.7) Speak out E b - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6570;#عصمت عالی زاده 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 7 (C.E.F.A.7) Speak out E b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6570;#عصمت عالی زاده 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,284,404 مجازی ثبت نام