عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه نقاشی روی شیشه - کلاس 3 صدیقه کمالی دوست زن 1399/10/13 1399/11/29 سه شنبه 15:00-17:00 1,320,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه نقاشی روی شیشه - کلاس 2 صدیقه کمالی دوست زن 1399/10/13 1399/11/23 سه شنبه 15:00-17:00 1,320,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه نقاشی روی شیشه - کلاس 1 صدیقه کمالی دوست زن 1399/10/10 1399/11/17 پنج شنبه 12:00-14:00 1,320,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد