عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 5 (C.E.F.A.5)Speak out Starter e - کلاس 1 پگاه عبادی زن 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه 15:00-16:30 1,650,000 حضوری ثبت نام