عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه منبت ريز - کلاس 1 عفت سعیدی مرد 1399/10/21 1399/12/24 یکشنبه 15:30-17:00 1,706,422 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه منبت ريز - کلاس 1 هادی پهلوان زاده مرد 1399/10/25 1399/12/21 پنج شنبه 09:00-12:00 1,055,049 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد