عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق 2 - کلاس 1 رضا روحی زن 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه 12:00-15:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق 2 - کلاس 1 معصومه رحیم زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-16:30 825,690 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد