عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
گلدونه - مربی محور - کلاس 4 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1399/10/1 1399/12/27 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 01:00-02:00 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 3 زهرا محمودی نوری زن 1399/10/1 1399/12/27 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 01:00-02:00 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 2 زهرا محمودی نوری زن 1399/10/1 1399/12/27 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 01:00-02:30 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گلدونه - مربی محور - کلاس 1 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1399/10/1 1399/12/27 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 01:00-02:00 201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد