عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نگهداری ساعتی کودکان 3 تا 12 سال - کلاس 6 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1399/10/1 1399/12/27 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-15:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری ساعتی کودکان 3 تا 12 سال - کلاس 5 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1399/10/1 1399/12/27 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری ساعتی کودکان 3 تا 12 سال - کلاس 4 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1399/10/1 1399/12/27 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری ساعتی کودکان 3 تا 12 سال - کلاس 3 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری ساعتی کودکان 3 تا 12 سال - کلاس 2 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 3,302,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری ساعتی کودکان 3 تا 12 سال - کلاس 1 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد