عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (10) - کلاس 1 مرضیه حاجی بابایی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/10/30 پنج شنبه 17:00-18:30 733,944 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (10) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1399/10/25 1399/12/28 پنج شنبه 11:00-12:00 1,192,670 مجازی ثبت نام