عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 28(C.E.F.A.28) Speak out A a - کلاس 1 احسان وظیفه بند;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/10 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 2,293,577 مجازی ثبت نام