عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 24(C.E.F.A.24) Speak out UI b - کلاس 1 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/10 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,834,862 مجازی ثبت نام