عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 23 (C.E.F.T.23) Solutions A c - کلاس 1 فرشته حسنیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/27 1399/12/4 شنبه - دوشنبه 19:00-21:00 1,513,763 مجازی ثبت نام