عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 17 (C.E.F.T.17) Solutions UI b - کلاس 1 هدی مسلمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/1 1399/12/25 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,050,000 مجازی ثبت نام