عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 15 (C.E.F.T.15) Solutions I e - کلاس 1 فاطمه زمندی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/3 1399/11/8 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,467,890 مجازی ثبت نام