عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 16 (C.E.F.K.16) Jolly Phonics 7a - کلاس 1 محبوبه رمضان زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/24 1399/12/6 دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,009,175 مجازی ثبت نام