عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 4 مصطفی شهابی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - دوشنبه 08:00-10:00 498,967 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 3 مصطفی شهابی مرد 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-17:00 2,862,386 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 2 مصطفی شهابی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 1,431,250 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 1 مصطفی شهابی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-17:00 1,431,250 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد