عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیمی دوره اول متوسطه – هفتم تا نهم - کلاس 4 راضیه طاهرلو زن 1399/10/24 1399/11/12 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,249,200 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیمی دوره اول متوسطه – هفتم تا نهم - کلاس 3 راضیه طاهرلو زن 1399/10/24 1399/11/12 یکشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,240,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیمی دوره اول متوسطه – هفتم تا نهم - کلاس 2 راضیه طاهرلو زن 1399/10/15 1399/11/12 یکشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,050,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیمی دوره اول متوسطه – هفتم تا نهم - کلاس 1 راضیه طاهرلو زن 1399/10/15 1399/11/12 یکشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 945,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد