عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
دسر 1 - کلاس 1 شادی رستمی زن 1399/11/4 1399/11/25 شنبه 10:00-11:30 917,432 حضوری ثبت نام