عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 3 مریم محبی زن 1399/10/1 1399/12/20 سه شنبه 14:30-18:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 2 مریم محبی زن 1399/10/1 1399/12/20 سه شنبه 14:30-18:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیرینی پزی - کلاس 1 مریم محبی زن 1399/10/1 1399/12/20 سه شنبه 14:30-18:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیرینی پزی - کلاس 1 منصوره ملا زن 1399/10/7 1399/12/24 یکشنبه 09:00-12:00 1,100,918 حضوری ثبت نام