عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آموزش نقالی کودک - کلاس 3 فاطمه مرجان صادقی نائینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/22 1399/10/22 دوشنبه 18:00-19:00 275,230 مجازی ثبت نام
آموزش نقالی کودک - کلاس 2 فاطمه مرجان صادقی نائینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/22 1399/10/22 دوشنبه 16:30-17:30 3,027,523 مجازی ثبت نام
آموزش نقالی کودک - کلاس 1 فاطمه مرجان صادقی نائینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/22 1399/12/11 دوشنبه 18:00-19:00 3,302,760 مجازی ثبت نام