عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (9) - کلاس 2 مرضیه حاجی بابایی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/10 پنج شنبه 14:30-16:00 733,944 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (9) - کلاس 1 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/10 یکشنبه 11:30-13:00 733,944 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (9) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5661;#محبوبه لشگری زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 15:00-16:30 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (9) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان 1399/10/22 1399/12/11 دوشنبه 14:00-15:15 1,192,670 مجازی ثبت نام