عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 3 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1399/10/17 1399/12/30 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 2 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) - کلاس 1 امید بردبارماسوله;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/14 1399/10/21 یکشنبه - سه شنبه 15:00-17:00 366,980 مجازی ثبت نام