عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و قصه 6 (نظم و انظباط) - کلاس 5 راحله اژدری چراغتپه زن 1399/11/1 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و قصه 6 (نظم و انظباط) - کلاس 4 راحله اژدری چراغتپه زن 1399/11/1 1399/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و قصه 6 (نظم و انظباط) - کلاس 3 راحله اژدری چراغتپه زن 1399/10/15 1399/12/28 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه 14:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و قصه 6 (نظم و انظباط) - کلاس 2 راحله اژدری چراغتپه زن 1399/10/20 1399/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و قصه 6 (نظم و انظباط) - کلاس 1 راحله اژدری چراغتپه زن 1399/10/10 1399/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 917,432 حضوری ثبت نام