عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تثبیت محفوظات(ده جزء اول) - کلاس 1 ايمان جعفری زن 1399/10/7 1399/12/3 یکشنبه 10:00-11:30 500,000 حضوری ثبت نام