عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ایروبیک – خانواده 2 سیستم low impact - کلاس 1 فریبا عبدالوندی زن 1399/10/21 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 917,432 حضوری ثبت نام