عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7192;#مرضیه حاجی بابایی زن 1399/11/5 1399/12/30 یکشنبه 13:00-14:30 1,376,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 مرضیه حاجی بابایی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/10/30 سه شنبه 13:00-14:30 1,192,700 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان 1399/10/18 1399/12/10 پنج شنبه 17:00-18:30 733,944 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/9 1399/11/28 سه شنبه 17:00-18:30 1,192,670 مجازی ثبت نام